TJÄNSTENVad gör elskling.se?
Vad kostar det att använda elskling.se för företag?
Hur länge gäller offerterna som visas i tjänsten?

ELBYTENVarför ska jag byta elavtal för mitt företag?
Hur genomför jag ett byte av elavtal för mitt företag?
Hur snabbt kan det nya elavtalet starta?
Kan ett byte av elavtal medföra strömavbrott?
Vårt företag skall flytta från en lokal till en annan, hur gör vi?

TERMER OCH REGLERMåste anläggningen ha en viss lägsta förbrukning för att kunna teckna elavtal som företag?
Jag har en enskild firma, ska jag då byta elavtal som privatperson eller företag?
Jag har ett företag i Stockholm, kan jag ändå välja att köpa el från ett elhandelsbolag i Skåne?
Ska jag välja fast-, rörligt eller mix pris?
Vad innebär tillsvidarepris/anvisningspris?
Vad händer om företagets förbrukning minskar/ökar i jämförelse med det jag angav när jag tecknade elavtalet?
Vad är skillnaden mellan elnätsavtal och elhandelsavtal?
Vilka företag har rätt till reducerad energiskatt?
Hur är betalningsvillkoren?
Vad innebär elområde?

ÖVRIGA FRÅGORJag vill ha ett miljövänligt avtal med el som bara är producerat från vattenkraft, hur väljer jag det?
Gör ni en kreditupplysning på mitt företag?
Är det många elhandelsbolag som säljer el till företag?
Är elavtal för företag förmånligare än elavtal för privatpersoner?
Hur mycket kan jag tjäna på att byta elavtal för mitt företag?
Jag bor i en bostadsrättsförening där vi har gemensam el. Kan vi byta elavtal via elskling.se för samtliga elmätare i föreningen?
Vad kan jag göra för att minska mitt företags elförbrukning?
Personliga svar
Kan du inte hitta svaret på din fråga? Ring oss på 08-505 86 300 eller lämna namn och nummer nedan så ringer vi upp dig.
Namn: Telefonnummer:

— Vad gör elskling.se?

elskling.se är Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal. elskling.se erbjuder både privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg för att underlätta krångliga jämförelser och byten av elavtal.

Sedan starten 2007 har elskling.se hjälpt över 700 000 konsumenter att jämföra och byta elavtal. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende och heltäckande tjänst av hög kvalitet för att öka transparensen på den svenska elmarknaden.

Elskling finns även representerat i Norge under www.elskling.no.

— Vad kostar det att använda elskling.se för företag?

elskling.se är kostnadsfri för alla privatkonsumenter och företag.

— Hur länge gäller offerterna som visas i tjänsten?

Så länge offerterna är synliga på elskling.se/foretag så gäller de och går därmed också att teckna. När offerternas acceptfrist löpt ut plockas de automatisk bort från tjänsten.

En offertförfrågan är giltig i fem dagar. Under denna tid kommer elhandlarna att lämna offerter till ert företag. Offertförfrågans giltighet är inte detsamma som offerternas acceptfrist. Anledningen till detta är att priserna på elbörsen varierar vilket gör att elpriserna i offerterna också måste anpassas efter dessa rörelser. Elhandlarna bestämmer själva vilken acceptfrist de ska ha på sina offerter.

— Varför ska jag byta elavtal för mitt företag?

elskling.se rekommenderar alla att se över sitt elavtal för att se om det finns ett bättre alternativ.

Ett företag kan välja att köpa el från något av de över 100 elhandelsbolag som erbjuder olika former av elavtal. Respektive företags unika förutsättningar och preferenser avgör vilket elbolag och elavtal som passar bäst.

Genom att använda elskling.se blir jämförelsen enkel. Vi tar hand om bytet och tidsåtgången blir därmed minimal för er verksamhet. Tjänsten är dessutom helt kostnadsfri.

— Hur genomför jag ett byte av elavtal för mitt företag?

Att göra ett val av elavtal genom elskling.se kräver minimala förberedelser.
  1. För att kunna genomföra ett byte av elavtal måste ni vara firmatecknare, alternativt ha firmatecknarens tillstånd att teckna elavtal.
  2. Försäkra er om att ni inte är bunden eller har en uppsägningstid hos ert nuvarande elhandelsbolag. Detta kan ni se på er senaste faktura.
  3. För att kunna jämföra och byta till det bästa elavtalet genom elskling.se behöver ni ha era anläggningsuppgifter så som anläggnings-ID tillgängliga. Dessa finner ni på er gamla elräkning/el-faktura.
elskling.se fyller ni i era preferenser och baserat på dem kommer ni sedan att få avtalsförslag från olika elhandelsbolag. Ni gör ert val av elavtal och bytesprocessen är påbörjad. Det elhandelsbolag ni väljer kommer att meddela ert elnätsbolag om bytet och om alla angivna uppgifter är korrekta godkänner elnätsbolaget bytet. De meddelar också det nuvarande elhandelsbolag att de skall avsluta elleveransen från det bestämda datumet för bytet.

Vissa elhandelsbolag kräver en uppsägning från kunden. För att undvika att få en så kallad straffavgift för avtalsbrott rekommenderar vi er att ta kontakt med ert nuvarande elhandelsbolag för att säga upp ert befintliga elavtal.

— Hur snabbt kan det nya elavtalet starta?

I enlighet med ellagen måste det nya elhandelsbolaget ansöka om elleverans hos ert elnätsbolag senast 14 dagar innan bytet skall ske. Vissa elhandelsbolag behöver längre framförhållning och detta har vi tagit hänsyn till genom att ni får välja avtalsstart på elskling.se. Det innebär i praktiken att ni enbart kommer att få avtalsförslag från elhandelsbolag som kan ta emot er som kund till er önskade avtalsstart.

Enligt ellagen kan start av elavtal ske vilken dag som helst i månaden (innan 1 oktober 2011 kunde elavtal endast starta den 1:a i varje månad).

— Kan ett byte av elavtal medföra strömavbrott?

Absolut inte, elen kommer att flöda genom samma ledningar och ni kommer att behålla er vanliga elmätare som ägs och underhålls av ert elnätsbolag. Ert gamla respektive nya elhandelsbolag kommunicerar med varandra och stämmer av datumet för bytet. På så vis finns ingen risk för att ni ska råka ut för ett strömavbrott.

— Vårt företag skall flytta från en lokal till en annan, hur gör vi?

I samband med en flytt kan ni säga upp ert befintliga elavtal, även om ni fortfarande har bindningstid kvar.

Det ni behöver göra vid en flytt är följande.
  1. Ta kontakt med ert nuvarande elnätsbolag och meddela att ni flyttar ut.
  2. Ta kontakt med elnätsbolaget för den nya anläggningen och teckna ett så kallat elnätsabonnemang/elnätsavtal för den nya anläggningen. Om ni är osäker kring vilket ert nya elnätsbolag är kan ni ta hjälp av vår kostnadsfria kundtjänst på 08-650 81 15.
Att tänka på: Det är viktigt att ni tecknar ett elnätsabonnemang minst fem dagar innan ni flyttar in. När ni kontaktar ert nya elnätsbolag skall ni be om att få anläggnings-id, områdes-id och beräknad årsförbrukning för den nya anläggningen. Anteckna även datum för tecknandet av elnätabonnemanget.

När flyttanmälan är gjord till elnätsbolaget kan ni via elskling.se teckna ett elhandelsavtal för er nya anläggning och skall då ange de nya anläggningsuppgifterna som ni fått från ert nya elnätsbolag. Vi rekommenderar att ni är ute i god tid före flytten.

Om ni flyttar utan att aktivt ha valt ett elhandelsbolag kommer ert elnätsbolag att anvisa er till ett elhandelsbolag och där får ni oftast ett så kallat anvisningspris/tillsvidarepris. Detta pris är i medel cirka 30 procent högre än de priser ni får ifall ni tecknar ett avtal om fast-, rörligt eller mix pris.

— Måste anläggningen ha en viss lägsta förbrukning för att kunna teckna elavtal som företag?

Nej, alla företag är välkomna att jämföra och byta elavtal på elskling.se, oavsett förbrukning. När ni använder elskling.se får ni riktade erbjudande som är skräddarsydda att passa just ert företags förutsättningar och preferenser.

— Jag har en enskild firma, ska jag då byta elavtal som privatperson eller företag?

elskling.se ska en enskild firma byta elavtal som ett företag, det vill säga via företagstjänsten. En enskild firma har samma organisationsnummer som ägarens personnummer.

— Jag har ett företag i Stockholm, kan jag ändå välja att köpa el från ett elhandelsbolag i Skåne?

Ja, ni kan välja vilket elhandelsbolag som helst oavsett var i landet ert företag finns. Det kostar ingenting extra att leverera el från det elhandelsbolag ni handlar elen ifrån, oavsett hur långt det är mellan elhandelsbolaget och er anläggning. Den fysiska platsen där elen produceras och matas in i nätet har ingen direkt betydelse för elpriset.

— Ska jag välja fast-, rörligt eller mix pris?

Vilken avtalsform som passar er bäst kan endast ni avgöra. Ingen kan med säkerhet veta hur elpriset kommer att utvecklas framöver. Om ni väljer ett elavtal baserat på en pristro är det därför viktigt att ni är medvetna om riskerna med ert val. elskling.se rekommenderar företaget att alltid utgå från den egna riskviljan vid valet mellan fast och rörligt elavtal.

Egenskaper hos ett fast elpris Det som är positivt med ett fast elpris är att ni inte behöver bekymra er för hur elpriset utvecklas på elbörsen under er avtalsperiod. Genom att teckna ett fast pris kan ni binda ert elpris allt ifrån tre månader upp till längre än fem år.

Fasta avtal är framförallt bra för företag som inte vill påverkas av prissvängningarna som sker på elbörsen.

Som tilläggsprodukt till de fasta kontrakten erbjuder en del elhandelsbolag en omteckningsrätt mot en avgift. På så sätt kan ni omförhandla ert fasta elpris om det visar sig att elpriset går ner från den tidigare avtalade nivån.

Egenskaper hos ett rörligt elpris Ett rörligt elpris följer börsens svängningar vilket möjliggör för ert företag att minska elkostnaden i linje med eventuella prisnedgångar på elbörsen. Viktigt för den som väljer ett rörligt elavtal är att de är medvetna om att elräkningen stundtals kan svänga kraftigt vilket ställer krav på företagets riskvilja och ekonomi.

Rörliga avtal löper på tillsvidare och är oftast utan bindningstid. Det förekommer dock rörliga avtal med bindningstid där man är bunden under avtalstiden men har möjlighet att teckna ett fast avtal hos det aktuella elhandelsbolaget. Ett rörligt avtal går alltid att teckna om till ett fast avtal hos det aktuella elhandelsbolaget.

Generellt sett brukar elpriset vara lägre under sommarhalvåret och högre under vinterhalvåret då förbrukningen är högre på grund av kylan. Elkostnaden med ett rörligt elavtal varierar från månad till månad.

Egenskaper hos ett mix pris Ett elavtal med så kallat mix pris består till hälften av ett bundet elpris och till hälften av ett rörligt elpris. Med ett mix pris betalas, under bindningstiden av avtalet, ett förutbestämt elpris för halva förbrukningen. För resterande hälft betalas ett rörligt elpris.

Fördelen med mix pris är att man till viss del kan ta del av eventuella prisfall på elbörsen samtidigt som att man till viss del är skyddad mot kraftiga prisstegringar då elpriset är bundet för hälften av den egna förbrukningen.

— Vad innebär tillsvidarepris/anvisningspris?

Sedan den svenska elmarknadens avreglering 1996 är det upp till var och en att aktivt välja ett elavtal. Gör man inte det hamnar man på ett "ickeavtalat elpris" som kallas anvisningspris, även kallat normalpris/enkelpris/tillsvidarepris.

elskling.se har gjort flera analyser kring anvisningspriset och alla resultat pekar på att anvisningspriset i medel är cirka 30 procent dyrare än ett fast, rörligt eller mix avtal. För företag med hög förbrukning kan det således röra sig om tiotusentals kronor som man kan spara på att göra ett aktivt val, jämfört med att ligga på ett så kallat anvisningspris.

— Vad händer om företagets förbrukning minskar/ökar i jämförelse med det jag angav när jag tecknade elavtalet?

Majoriteten av elhandelsbolagen tillämpar så kallad volymavvikelse, vilket innebär att de har ett spann på hur stor avvikelsen från den angivna förbrukningen får vara.

Exempelvis så kan ett elhandelsbolag ha en volymavvikelse på 10 procent, vilket innebär att om man anger förbrukningen till 20 000 kWh per år så får företagets förbrukning variera mellan 18 000 - 22 000 kWh. Om ert företags förbrukning passerar spannet på volymavvikelsen som elhandelsbolaget tillämpar kan de begära en ersättning från er, som är i förhållande till den merkostnad som avvikelsen har medfört. För att se exakt vad som sker vid volymavvikelse hänvisar vi till elhandelsbolagets avtalsvillkor.

elskling.se kan ni i jämförelsen se vilken volymavvikelse elhandelsbolaget tillämpar och således välja ett alternativ som passar er.

— Vad är skillnaden mellan elnätsavtal och elhandelsavtal?

Ett elnätsavtal/elnätsabonnemang är ett avtal som företaget tecknar med elnätsbolaget för överföring av el till en anläggning. Kostnaden varierar beroende på faktorer som elförbrukning, amperetal i huvudsäkringen samt var i landet anläggningen finns.

Det är inte möjligt att byta elnätsbolag eftersom det svenska elnätet är ett så kallat naturligt monopol. Det är således endast vid flytt som ni möjligen kan få ett annat elnätsbolag.

Det som går att påverka genom att göra ett aktivt val är elhandelskostnaden. I Sverige finns det över 100 elhandelsbolag som erbjuder en mängd olika elavtal och syftet med elskling.se är att ni enkelt ska hitta det elavtal som passar just ert företag bäst.

— Vilka företag har rätt till reducerad energiskatt?

De företag som bedriver tillverkningsindustri, utvinner mineral eller har yrkesmässig växthusodling kan få rätt till reducerad energiskatt.

Dessa verksamheter har enligt svensk näringsgrensindelning en SNI-kod vars första två siffror ligger mellan 05 - 33.

För att få reducerad energiskatt måste man själv meddela detta till sitt blivande elhandelsbolag, det vill säga det är inget som sker per automatik. De flesta elhandelsbolagen har en blankett på sin hemsida som man kan skriva ut, fylla i och skicka in för att få reducerad energiskatt.

Om man är osäker på om man bedriver verksamhet som ger rätt till reducerad energiskatt bör man ta kontakt med sitt elhandelsbolag för att få hjälp i frågan.

— Hur är betalningsvillkoren?

Betalningsvillkoren varierar elhandelsbolag emellan. På elskling.se finns betalningsvillkoren som elhandelsbolaget tillämpar med i jämförelsen, samt står med i det enskilda elhandelsbolagets avtalsvillkor som går att läsa innan man tecknar elavtalet.

— Vad innebär elområde?

Svenska kraftnät (SVK) ansvarar för att elnätet i Sverige ska fungera korrekt. Vid tillfällen där det uppstår obalanser i elnätet kan detta leda till att SVK begränsar exporten av el från Sveriges gränser. Flera av våra grannländer med Danmark i täten har tyckt att denna hantering är felaktig och att interna nätbegränsningar inte ska drabba landsgränserna utan mer lokalt den plats där de uppstår. Följden av dessa protester blev att EU-kommissionen tvingade SVK att ändra sitt sätt att hantera interna nätbegränsningar. Den 24 maj 2010 kom ett formellt beslut från Svenska Kraftnät om att per den 1 november 2011 dela in Sverige i fyra elområden (se figur från Svensk energi).

Uppdelningen av Sverige innebär att elpriset är olika i de olika elområdena beroende på kraftläget i respektive region. Det är således fyra olika elpriser och vilket pris som gäller för just er anläggning beror endast på vart i landet den ligger.

Att förstå elmarknaden och elpriserna är för er som företag redan tillräckligt knepigt och införande av fyra olika elområden gör det inte lättare. Vi på elskling.se har därför förberett vår tjänst så att man som kund ska slippa beröras av ovan förändring när man söker efter ett nytt elavtal.

När ni matar in ert postnummer kommer vi att direkt veta vilket elområde anläggningen finns i och därmed kommer avtalsförslagen ni får från elhandelsbolagen att gälla för just det ert aktuella elområde.

— Jag vill ha ett miljövänligt avtal med el som bara är producerat från vattenkraft, hur väljer jag det?

Efterfrågan på att kunna välja vad elen man köper har för ursprung har ökat och för många företag är det viktigt att elen köps från förnyelsebara energikällor. På elskling.se kan ni i jämförelsen välja att endast visa miljöavtal och ni kommer då att få avtalsförslag med 100 % förnybar el. Om ni vill veta vilken specifik energikälla elen produceras från kan ni klicka på miljösymbolen som finns i avtalsförslaget för att läsa mer om just det avtalet.

— Gör ni en kreditupplysning på mitt företag?

elskling.se gör ingen kreditupplysning. Däremot gör de flesta elhandelsbolag en kreditupplysning i samband med att man tecknar ett elavtal och det beror bland annat på att el är en förbrukningsvara som faktureras i efterhand och inte är något som går att återta.

— Är det många elhandelsbolag som säljer el till företag?

Ja, det finns över 100 elhandelsbolag i Sverige och många av dem bedriver elförsäljning till företag.

Elhandelsbolagen erbjuder en mängd olika elavtal och det är viktigt att man jämför elavtalen utefter det egna företagets förutsättningar och preferenser. På elskling.se får ni avtalsförslag från många olika elhandelsbolag vilka kan jämföras med varandra.

— Är elavtal för företag förmånligare än elavtal för privatpersoner?

Det beror helt på vad man har för olika preferenser som företag och privatperson. I vissa fall kan man som privatperson få ett billigare elavtal än ett företag och tvärtom. Det finns de konsumenter som prioriterar att ha ett miljöavtal och således kan tänka sig ett högre pris, medan andra vill ha det absolut billigaste elavtalet som finns på marknaden.

Tanken med företagstjänsten på elskling.se är att man enkelt ska få ett skräddarsytt elavtal som passar det egna företaget.

— Hur mycket kan jag tjäna på att byta elavtal för mitt företag?

Detta beror på hur stor förbrukning ni har samt vad ni har för elavtal sedan tidigare. Generellt sett kan det röra sig om allt från några hundralappar till tiotusentals kronor.

— Jag bor i en bostadsrättsförening där vi har gemensam el. Kan vi byta elavtal via elskling.se för samtliga elmätare i föreningen?

Ja, vår företagstjänst är uppbyggd så att föreningar med flera elmätare skall kunna genomföra byten av elavtal. Precis som när man gör ett byte av elavtal för enbart en anläggning behöver ni då ha tillgång till anläggnings-ID för samtliga elmätare ni önskar byta för. Denna information finns på er elräkning.

För personlig vägledning om hur ni genomför ett byte för flera anläggningar kan ni kontakta vår kostnadsfria kundtjänst på 08 – 650 81 15.

— Vad kan jag göra för att minska mitt företags elförbrukning?

Det finns många olika sätt att minska företagets förbrukning, men det finns inga generella råd för företag på det sätt som det finns för privatpersoner. Olika verksamheter har olika behov. Oftast behövs personlig vägledning anpassat för den egna verksamheten. I denna fråga hänvisar vi till Energimyndigheten, som kan hjälpa er vidare.Om Elskling AB | Kontakt | Användarvillkor Elskling AB, Odengatan 76, 113 22 Stockholm, Tel 08-505 86 300, foretag@elskling.se