Bakgrund – Därför behövs elskling.se

Efter avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 har det dykt upp en hel del nya elhandelsbolag. Utbudet är stort, det finns idag cirka 130 elhandelsbolag som tillsammans erbjuder tusentals olika varianter av elavtal. Variationen är stor avseende pris, miljöpåverkan, avtalsvillkor samt kundnöjdhet. Elhandelsbolagen har olika kundanskaffningsstrategier vilket har resulterat i att det blivit en tydligare skillnad mellan deras profilering i nuvarande marknadsstruktur jämfört med innan avregleringen.

Avregleringen ger elkunder friheten att utifrån sina egna förutsättningar och preferenser välja det elhandelsbolag som passar bäst. Samtidigt ställs kravet att på egen hand se över och bevaka sitt elavtal. Detta är svårt med tanke på en allt för krånglig och svåröverblickbar elmarknad.

I dagsläget är det cirka 500 000 elabonnenter som årligen ser över sina elavtal.

elskling.se kan genom att erbjuda ett komplett, enkelt och objektivt verktyg underlätta krångliga jämförelser av elpriser och elavtal i dagens el-djungel. Utöver jämförelsen sköter elskling.se helt kostnadsfritt kundens byte av elavtal. elskling.se ansvarar för hela bytesprocessen och ser till att bytet genomförs utan problem.

Erbjudande – Nyttor för både elkunder och elhandelsbolag

elskling.se erbjuder en webbaserad tjänst som på ett enkelt, lättillgängligt och objektivt sätt presenterar samtliga elavtal på den svenska marknaden.

Elkunder kan utefter sina förutsättningar och preferenser på ett enkelt sätt jämföra elpriser och byta elavtal och därmed minimera sina elkostnader, se till att få ett elhandelsbolag med hög kundnöjdhet och miljövänlighet. Utöver hela utbudet av Sveriges elavtal finns även kampanj-elavtal som endast återfinns på elskling.se. Tjänsten är helt kostnadsfri att använda för alla privatkonsumenter och företagskunder. elskling.se har som ambition att erbjuda överlägsen kvalitet avseende både användarupplevelse och jämförelse/bytesprocess jämfört med existerande alternativ på marknaden.

Elhandelsbolagen får via elskling.se tillgång till en effektiv och helt resultatbaserad sälj- och kommunikationskanal. Elhandelsbolaget betalar endast för kunder som förmedlats via elskling.se och betalar alltså ingenting om inga kunder erhålls. Elhandelsbolagen har också möjligheten att exklusivt via elskling.se erbjuda specifika kampanjer till hela eller delar av marknadssegmenten.

Tjänsten elskling.se bidrar sammantaget till större transparens på den svenska elmarknaden vilket leder till en positiv konkurrens som främjar vidareutvecklingen av marknaden. Den ökade transparensen möjliggör för elkunderna att fatta aktiva och medvetna beslut kring sin elkonsumtion och de kostnader, miljöpåverkan med mera, som är förknippade med kategorin.

Vision - Kostnadsmedvetenhet, miljö och nöjda kunder

Vår vision är att förenkla för elkunderna att göra ett aktivt val av elavtal och få det mest förmånliga erbjudandet baserat på sina unika förutsättningar och preferenser.

Strategi - Förbli Sveriges elbytesexpert

För att uppnå vår vision erbjuder elskling.se en högkvalitativ tjänst för att jämföra samtliga elavtal på den svenska elmarknaden. Vår strategi syftar vidare till att minimera barriärer för engagemang för både elkunder och elhandelsbolag. Barriärer för elkundernas engagemang minimeras genom att tjänsten är kostnadsfri och erbjuder en bra användarupplevelse genom att vara enkel och rolig att använda. Barriärer för elhandelsbolag minimeras genom att erbjuda en korrekt och högkvalitativ försäljning- och kommunikationskanal samt genom att kostnaden för tjänsten är 100% resultatbaserad.

Om Elskling AB | Kontakt | Användarvillkor Elskling AB, Odengatan 76, 113 22 Stockholm, Tel 08-505 86 300, foretag@elskling.se