NyheterElpriserFlytta & Byta
Mer...
Grön ElInspirationOrdlista

Sverige är bäst på bioenergi i EU

Publicerad:2017-09-25 13:09
- Elfordonen kommer inte att påverka elbalansen så mycket som många tror.
Sverige är bäst i EU på att använda bioenergi. I hela 132 dagar skulle vi klara oss på enbart bioenergi och den står för 36 procent av vår slutliga energianvändning, enligt ett pressmeddelande från Svenska Bioföreningen med statistik från Eurostat och beräkningar från bioenergiorganisationen AEBIOM. Vi är helt enkelt ledande på att omvandla både naturens resurser och samhällets restprodukter och avfall till energi på ett hållbart sätt.

Planer för mer biokraft

I och med att vi sakta men säkert planerar att avveckla kärnkraften så måste vi ha fler förnybara energikällor som ersätter bortfallet. Idag är 209 anläggningar för biokraft i drift och 6 till planeras vara i gång 2019. Utöver det planerar man att bygga ytterligare 9 anläggningar längre fram i tiden, visar en sammanställning från Svebio.

- Elproduktionen ska bli 100 procent förnybar, enligt Energikommissionen. Det betyder att förnybar elproduktion - främst biokraft och vindkraft tillsammans med vattenkraften - ska ta över från kärnkraft och den lilla andel fossil kraftproduktion som fortfarande finns kvar, säger Kjell Andersson, kommunikationschef på Svebio.

Men det kan bli så att de planerade anläggningarna kommer att användas främst till att producera värme snarare än el.

- Våra medlemsföretag får elcertifikat för ny förnybar elproduktion och bygger gärna för kraftvärme (kombinerad el- och värmeproduktion) när de bygger nytt. I vissa fall tvekar dom att bygga för elproduktion, eftersom elcertifikaten nu är så låga i pris, och marknadspriset på el är så lågt. Men det handlar ju om långsiktiga investeringar, så de räknar nog med att priset så småningom går upp, fortsätter Kjell.

Framtidens drivmedel

Elbilarna är på framfart och då ser många att elbehovet kommer att öka och att elpriserna kommer att förändras i samband med det. Hur ser du på denna utveckling?

- Elfordonen kommer inte att påverka elbalansen så mycket som många tror; elbilarna är energieffektiva. Däremot kan de påverka effektbalansen om många vill ladda sina fordon samtidigt. El och biodrivmedel kommer att finnas parallellt och komplettera varandra för att vi ska kunna göra oss av med fossil bensin och diesel, säger Kjell.

Och elpriserna?

- Elpriserna kommer under lång tid att vara låga på grund av obalansen i elsystemet, som skapats genom att vi tillfört mycket ny elproduktion med elcertifikatsystemet, men bara avvecklat en mindre del av kärnkraften. Efterfrågan från elfordon kommer inte att påverka elpriserna under de närmaste fem, tio åren, avslutar Kjell.

Vad är bioenergi?
Bioenergi används inom el- och värmeproduktion och till fordonsbränslen. Vi får den ifrån ett flertal biologiska material som har gemensamt att de är organiska och förnybara. Några exempel är skogsflis, torv och hushållssopor av biologiskt ursprung. Så växter, avfall och restprodukter är biobränslen som ger oss energi i en cirkulär ekonomi. Den är lika miljövänlig som energin vi får av vatten, vind och sol.
*Information från Svebio.se


Vad är biokraft?
Biokraft, enligt Svenska Bioföreningen, är när elektricitet produceras från biobränslen och dessutom från avfall och torv. Elen produceras med värme i en turbin. I kol- och kärnkraftverk går två tredjedelar av energin till spillo, men när biokraft produceras i kraftvärmeverk spills endast en tiondel. Biokraften är energieffektiv och ger en trygg elproduktion eftersom den kan lagras och användas efter behov. Den är vår fjärde största kraftkälla inom elproduktionen och står idag för 7 procent av vår elförsörjning.
* Information från Svebio.se

Hitta rätt elavtal nu

Fyll i företagets (anläggningens) postnummer och få förslag på hur du väljer rätt elavtal och sparar pengar direkt.
Visa fler artiklar...

Ladda ner elbytarguiden

I Elbytarguiden får du veta vad du ska tänka på när du väljer elleverantör.
Fyll i din epostadress så får du guiden direkt.
Tack för din beställning av Elbytarguiden!
Guiden skickas till dig via e-post.
Din e-postadress kunde inte registreras
Klicka här för att kontrollera e-postadressen och försöka igen

Hitta rätt elavtal nu

Fyll i företagets (anläggningens) postnummer och få förslag på hur du väljer rätt elavtal och sparar pengar direkt.
Ring oss så hjälper vi dig 08-650 81 15